Chương trình được diễn ra từ 16h30 ngày 13-7-2021 Kết thúc vào 17h 16-7-2021

  - Chỉ áp dụng duy nhất cho khách hàng tự đặt hàng tại website www.Dungcu24.vn vào thời gian diễn ra khuyến mãi, không áp dụng khi mua tại cửa hàng, hoặc qua các hình thức khác

  - Tỷ lệ khuyến mãi là 15% trên tổng tiền hóa đơn (không bao gồm phí vận chuyển)

  - Khuyến mãi chỉ áp dụng duy nhất một chương trình, nếu có 2 chương trình diễn ra một lúc khách hàng chỉ được chọn duy nhất một chương trình

   - Khuyến mãi chỉ có hiệu lực cho những sản phẩm còn hàng

   - Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng lẽ không áp dụng cho đại lý hoặc khách sỉ

   - Không giới hạn số lần đặt hàng, không giới hạn số lượng 

   - Chúng tôi có quyền hủy đơn hàng nếu sản phẩm hết hàng đột xuất 

   - Mọi thắc mắc khiếu nại xin liên hệ Hotline: 0933.119.646 và 0868.013.031