DỤNG CỤ NHẬT CHUẨN JIS

Cẩm Hồng
Thứ Hai, 14/09/2020

Đối với những người sử dụng đồ nhật, đặc biệt là người sưu tầm đồ Nhật sẽ không xa lạ gì với cụm từ "chuẩn JIS Nhật bản ".

Như vậy chuẩn Jis là gì ?

JIS viết tắt của cụm từ Japanese Industrial Standards - tiêu chuẩn công nghiệp Nhật bản là các tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động công nghiệp ở Nhật Bản được điều phối bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Công Nghiệp Nhật bản.

JIS có vai trò là thước đo tiêu chuẩn của nhành công nghiệp Nhật bản.

Tiêu chuẩn JIS là gì ? - Citisteel.vn

Hình ảnh dấu JIS - Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật bản

Về lịch sử hình thành tiêu chuẩn JIS Nhật bản.

Vào thời kỳ Thiên Hoàng Minh Trị tại Nhật bản, các doanh nghiệp tư nhân sẽ tự hình thành 1 bộ tiêu chuẩn cho riêng các sản phẩm và dịch vụ của họ, mặc dù nhà nước cũng có bộ tiêu chuẩn khác nhưng mọi thứ đều không nhất quán.

mãi đến năm 1921, các tiệu chuẩn riêng và chung mới tìm thấy tiêng nói chung, và bộ tiêu chuẩn đầu tiên ra đời với tên gọi Japanese Engineering Standard.

Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945 ), các tiêu chuẩn tạm thời được đặc ra nhằm phù hợp với tình hình thời chiến.

Năm 1945, Nhật bản thất bại trong cuộc chiến tranh thế giới, Hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản được thành lập.

Năm 1946, các quy chuẩn được tập hợp lại, các tiêu chuẩn mới được ban hành và đưa vào sử dụng rộng rãi.

Năm 2004, dự thảo luật tiêu chuẩn hóa công nghiệp Nhật bản được sửa đổi.

Năm 2005, dấu chuẩn JIS mới được ban hành.

JIS Nhật Bản - tiêu chuẩn bảo chứng cho chất lượng sản phẩm - Mamamy

Từ năm 2005 đến năm 2008 là giao đoạn 3 năm chuyển tiếp nên 2 dấu JIS mới và cũ được sử dụng song hành.

Kể từ ngày 01/10/2008, tất cả các sản phẩm đạt chứng nhận JIS sẽ dùng dâu mới hoàn toàn.

www.dungcu24.vn

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn